1432301.jpg

Artiklar

Bygg till, utan lov!

En utbyggnad på 15 kvadratmeter kan bli mycket mer än ett extra rum. – Med kreativa idéer räcker den ytan långt för att skapa det hus man vill ha, säger arkitekt Oskar Sejnäs. Och det krävs inte ens ett bygglov.

• 31 juli, 2017

Lagen om bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, innehåller även regler som tillåter att en huvudbyggnad byggs ut med 15 kvadratmeter utan bygglov. Det innebär bland annat att man får bygga ut, även om det strider mot detaljplanen.
– Och på en tomt där byggrätten redan är fullt utnyttjad, tillåts ändå en utbyggnad på 15 kvadrat, poängterar arkitekt Oskar Sejnäs.

Vilka möjligheter ger en attefallsutbyggnad?
– Den första och vanligaste tanken är nog att bygga till ett sovrum, som gör att en växande familj får plats att bo kvar. 15 kvadratmeter bruttoyta blir 12 kvadratmeter boyta – det vill säga ett normalstort sovrum. Men med kreativa lösningar kan man variera användandet av 15 kvadratmeter väldigt mycket, det är det inte så många som har reflekterat över.

Kan du ge exempel?
– Ja, femton kvadratmeter räcker till:
• en ny, större entré och hall.
• en stor takkupa.
• ett spa, en bastu eller ett badrum.
• ett vägganslutet uterum.
• att bredda ett litet och smalt kök.

Bygg till, utan lov!
Huset före.
Bygg till, utan lov!
Huset efter. En tillbyggnad på 15 kvadratmeter har gett plats för efterlängtad köksö i ett hus byggt 1944 i södra Stockholm. Idé och arkitektritning, Oskar Sejnäs Arkitektur.

Vilken lösning ger störst effekt?
– Att göra en takkupa! Det ger fantastiskt mycket boyta och är ett bra alternativ där det inte är tillåtet att bygga på en andra våning på ett 1 ½-planshus.

Vilken form får utbyggnaden ha?
– Vilken som helst, bara volymen är sammanhängande. 

Vet man i förväg att en utbyggnad blir godkänd?
– Nej. Tolkningarna av reglerna varierar från kommun till kommun, så kreativa lösningar är alltid en chansning.

Hur använder du som arkitekt utbyggnadsregeln?
– När detaljplanen begränsar möjligheten att göra en så stor tillbyggnad som kunden önskar sig, använder jag den extra ytan på femton kvadrat för att hitta lösningar som ändå leder fram till det hus kunden vill ha. Många gånger har attefallsutbyggnaden löst knutar vid en större utbyggnad.

När är det smart att göra en attefallsutbyggnad?
– Jag rekommenderar att man i första hand utnyttjar sin byggrätt för att bygga ut (det antal kvadratmeter som detaljplanen tillåter att man bebygger sin tomt med). Om den inte räcker kan man använda attefallsregeln, men eftersom man bara får göra det en gång – gäller det att välja sitt tillfälle med omsorg.

Arkitektens 5 bästa råd

 1. Bestäm om utbyggnaden ska gå i stil med huset eller tydligt bryta med den befintliga huskroppen.

 2. Placera utbyggnaden där den blir bäst både estetiskt och ekonomiskt.

 3. Om målet är en bättre planlösning – överväg att flytta en eventuell trappa eller en entré till utbygg­naden.

 4. Använd i första hand byggrätten vid en utbyggnad och i andra hand möjligheten att bygga till enligt lagen om attefallshus.

 5. Glöm inte att lagens krav på ”en sammanhängande volym” ger utrymme för kreativa lösningar.

Går det att göra en snygg utbyggnad på alla hus?
– Estetik är ju subjektiv, men bara man tänker till går det att lösa, anser jag. Det finns två vägar att gå: antingen att harmoniera med husets stil eller att tydligt bryta med den. 

Vad ska styra placeringen?
– Dels estetiken, dels kostnaden. Det ska se bra ut, men får inte vara orimligt dyrt. Husets konstruktion avgör var det är billigast att lägga till en utbyggnad, men det överensstämmer inte alltid med var behovet av mer utrymme finns eller var det blir fint att bygga ut. Om kök och sovrum ligger vägg i vägg, kan det exempelvis vara snyggare eller billigare att slå ut väggen för att få ett större kök, och använda attefallsutbyggnaden till ett nytt sovrum, än att bygga ut det befintliga köket. 

Vilka misstag är vanligast?
– Om husgrunden är hög är det lätt att glömma bort hur utbyggnaden ska möta marken. Då kan det se ut som att utbyggnaden står och svajar på höga plintar. Själv har jag svårt för det.
– Vanligt är också att missbedöma hur mycket huskonstruktionen behöver förstärkas när en stor öppning tas upp i en yttervägg. Det kan medföra både estetiska och ekonomiska överraskningar.

Behöver man anlita en arkitekt?
– Att ta hjälp av en arkitekt borgar för en bra lösning även i svåra fall. Arkitektens roll är att förfina den idé som kunden har, gärna med en twist som överträffar förväntningarna och ger ett ännu bättre resultat – en helhetslösning som formats av behoven.

Bygg till, utan lov!
Köket breddades med hjälp av den bygglovsbefriade utbyggnaden, så att en köksö fick plats.

Så säger lagen

En tillbyggnad kräver i de flesta fall bygglov, men enligt lagen om attefallshus är en tillbyggnad på max 15 kvm bygglovsbefriad på en- och tvåbostadshus samt på fritidshus. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Den bygglovsbefriade tillbyggnaden får bara göras en gång och är inte tillåten på ett komplementbostadshus.

  • En bygganmälan ska skickas till byggnadsnämnden, och ritningarna är i princip lika detaljerade som när man söker bygglov. Innan bygget får påbörjas ska kommunen lämna ett startbesked. Ett slutbesked krävs innan tillbyggnaden får tas i bruk.
  • Tillbyggnaden ska öka en byggnads volym uppåt, åt sidan eller nedåt.
  • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, utan grannarnas medgivande.
  • Höjden på tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd.
  • Tillbyggnaden får uppföras i flera plan, men sammanlagt vara max 15 kvm ­bruttoyta.
  • Tillbyggnaden får strida mot detalj­planen. Det betyder att den får göras på prickmark, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. 
  • Inom strandskyddade områden kan strandskyddsdispens krävas.
  • Bygglovsbefrielsen gäller inte för en tillbyggnad i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Scroll to Top