Foto: Istock

Trädgård

Ny forskning: Att ha fåglar i närheten av ditt hem gör dig lycklig

En studie visar att du som har mycket fåglar i omgivningen löper mindre risk att drabbas av depression, ångest och stress.

• 9 mars, 2017

Att närhet till grönska får oss att må bättre är inget nytt, men forskare fortsätter att utforska ämnet och komma fram till nya glädjande rön. En ny studie från flera brittiska universitet visar nu att personer som bor i områden med fler fåglar, buskar och träd löper mindre risk att drabbas av depression, ångest och stress.

Studien, som har genomförts med hjälp av över 270 försökspersoner, fokuserade på antalet fåglar respondenterna kunde se på eftermiddagen, eftersom den siffran är mer representativ för områdets totala mängd fåglar under en dag. På morgonen tenderar antalet fåglar att vara högre.

Resultaten visar inte på något samband mellan välbefinnande och olika sorters fåglar. Tidigare studier har visat att gemene man i allmänhet är dåliga på att identifiera olika fågelarter, och därför drar man slutsatsen att det är mängden fåglar, snarare än specifika fåglar, som boostar välmående. 

Forskarna har tagit hänsyn till faktorer som ålder, inkomst, levnadsstandard och andra sociodemografiska faktorer, och resultatet blir fortfarande det samma: Närheten till fåglar gör oss lyckligare.  

Scroll to Top