1377039.jpg

Artiklar

Så här bygger du en duschvägg av glasbetong

Glasbetong, eller glasblock, kan användas på många olika ställen. Som källarfönster, i fasad och som innervägg mellan rum. Men den vanligaste användningen är som duschvägg. Resultatet blir en stabil vägg som släpper igenom ljus och är lätt att hålla ren. Men tänk på att glasbetong inte får användas som bärande konstruktion. Av Anna och Anders Jeppsson

• 18 januari, 2017

Du behöver:

Glas-betong-block
Styrskenor
Glasfix (speciallim för montage av glasbetong)
Fogmassa för glasbetong
Mjukfog

Gör så här:

1. Golvet och väggen som glasblocken ska byggas mot måste vara vågräta och i 90 graders vinkel. Mindre avvikelser på väggen kan kompenseras med tjocka lager lim. På ett sluttande golv kan man gjuta en låg sockel i betong eller palla under golvstyrskenan.

2. Limma en styrskena mot golvet och en mot väggen. Kontrollera med vattenpass.

3. Lägg lim i spåren på styrskenorna och fäst det första blocket. Limma på en kort styrskena på blockets sida och limma fast nästa block. Lägg klart hela raden med glasblock horisontellt innan du börjar bygga på höjden.

4. Limma på en styrskena på första skiftet och kontrollera med vattenpass. Limma på nästa skift av glasblock på samma sätt och fortsätt upp till fem skift med styrskenor mellan skiften. Låt limmet torka ett dygn innan du fortsätter.

5. Bygg upp ytterligare fem skift på samma sätt. Vänta ett dygn och bygg upp de sista skiften om väggen ska vara högre än tio skift.

6. Avsluta kortändan av väggen med att limma fast en stålprofil. Eller använd speciella kantblock i glas som ger ett snyggt avslut på väggen.  

7. Limmet härdar färdigt på tre veckor men redan efter ett dygn kan du med lite försiktighet foga. Fördela fogmassan med gummispackel eller fogbräda och för på fogmassan diagonalt över fogarna. Låt fogmassan torka en stund och tvätta av med en urvriden svamp. 

8. Låt fogarna torka några timmar. Putsa bort den ljusa hinnan som finns kvar av fogmassan. Polera tills blocken är helt rena.

9. Foga mot golv och vägg med mjukfog. Vänta ett dygn med att använda duschen.

Så här bygger du en duschvägg av glasbetong
Blocken kan monteras med bruk och armering men den metoden är inte tillåten i våtrum. Den tillåtna metoden som vi beskriver här är montering med styrskenor och lim. Till vinklade väggar finns speciella hörnblock.
Scroll to Top