Foto: Istock

Artiklar

Så här ska du göra för att få dina ljus att brinna bäst

Det bästa med vintermörkret är att det kan lysas upp av levande ljus. Men för klimatet och hälsan kan ljusen rent av vara skadliga – om man eldar på fel sätt och köper fel sorts ljus.

• 30 december, 2016

1. Klipp veken till 1 cm längd. Ta bort eventuella sotklumpar.

2. Dålig syretillförsel gör att ljuset sotar. Skär därför ner höga stearinkanter och använd inte för djupa ljuslyktor.

3. Undvik drag. I en flackande låga är förbränningen dålig, vilket orsakar rökbildning.

4. Blås inte ut ljuset. Kväv det. Då sotar det inte.

5. Låt värmeljusen brinna ut. När man blåser ut ett ljus frigörs stora mängder sot.

Varje år bränner vi svenskar 18 100 ton ljus, bland annat 300 miljoner värmeljus. Det vi sällan tänker på är att de mys-skapande lågorna faktiskt riskerar att göra inomhusluften ohälsosam. Ju stadigare lågan är, desto renare är förbränningen. Men ett ljus som står i drag, så att lågan fladdrar, avger hälsovådliga sotpartiklar.

Mer än 80 procent av de ljus vi bränner i svenska hem är gjorda av paraffin, vilket tillverkas av fossil olja. Vid förbränning avger de koldioxid, som bidrar till växthuseffekten, och toluen och bensen – ämnen som kopplas till både astma och cancer. Forskare har dessutom kommit fram till att sotpartiklarna från dessa ljus kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, och i Norge har Folkhälsoinstitutet jämfört bruket av värmeljus med passiv rökning.

Stearinljus är ett bättre val än paraffinljus för både hälsan och miljön. Stearin görs av vegetabiliska och animaliska fetter, ofta restprodukter från slakterier. Det är alltså en förnyelsebar råvara som inte bidrar till växthuseffekten.

En avhandling från Lunds tekniska högskola visar att partiklar från brinnande stearinljus till och med kan vara välgörande. Förutsatt att ljuset brinner stilla och inte innehåller färg- eller doftämnen, kan variationen i hjärtfrekvensen öka när man andas in stearinrök – vilket är ett positivt tecken. Exakt vad det beror på vet forskarna ännu inte.

Både paraffinljus och stearinljus kan innehålla palmolja. Produktionen av den ökar snabbt och har redan orsakat att enorma arealer artrika regnskogar huggits ner och ersatts av oljepalmsodlingar. För att inte bidra till den utvecklingen bör man välja Svanenmärkta ljus tillverkade av 100 procent stearin. De innehåller inte palmolja.

Scroll to Top