Så här underhåller du din altan

Artiklar

Så här underhåller du din altan

Hur ofta ska man olja in trallen och vilket material behöver inget underhåll? Här ger Finn Englund på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut svar på några vanliga frågor.

• 3 juni, 2016

I dag finns det ett brett utbud av trallvirke på marknaden – som värmebehandlat, träkomposit, sibirisk lärk och kebony. Många av materialen anses vara mer eller mindre underhållsfria. Men enligt Finn Englund på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut behöver de flesta trallmaterial ändå ett visst underhåll.

– Många av dessa material har en lång teknisk livslängd, å andra sidan är det oftast utseendet som avgör när det är dags för underhåll. Alla slags trallvirke påverkas av solstrålning, som ger en vädergråning eller annan kulörförändring. Därtill kommer nedsmutsning av jord, damm, pollen, och så småningom påväxt av alger, små mögelprickar och mossa. Somliga anser att sådana förändringar är naturliga och bryr sig inte om några åtgärder alls, andra kan irritera sig redan tidigt.

Det absolut vanligaste trallmaterialet är tryckimpregnerad furu. Behandlingen gör att det står emot röta under lång tid – 25 år eller mer. Sedan 2006 är det förbjudet att tryckimpregnera furuträ med arsenikhaltiga medel, i dag behandlar man i stället bland annat med medel som innehåller koppar och biocider (giftämnen mot svamp och röta), och kasserat virke sorteras som miljöfarligt avfall.

Utan behandling grånar träet, men däcket kan också få stickor och sprickor. Fuktrörelserna – det vill säga att träet sväller eller krymper beroende på väta – blir också större, vilket kan göra att skruvar och spikar rör sig och börjar sticka upp och skadar fötterna.

Hur ofta behöver tryckimpregnerad trall underhållas?

– Det är individuellt och beror på hur utseendet motsvarar ens förväntningar. Det är också stora skillnader på hur en trall påverkas av den lokala miljön: I vilken landsända finns den, hur lång är vintern, under hur lång tid är den snötäckt, ligger den i skugga eller öppen för sol, hur högt över marken? En trall kan förändras tio gånger snabbare än en jämförbar på annan plats.

– Första åtgärden är nog en skrubbning med vatten och såpa med en borste. En högtryckstvätt kan användas, men risken är att man sliter upp fibrer om man inte använder rätt munstycke och ett måttligt tryck.

Vanlig såpa eller speciella trallrengöringsmedel – är det någon skillnad?

– Det finns skillnader. Vissa rengöringsmedel innehåller ammoniak (som i utspädd lösning kan användas direkt som rengöringsmedel), och en del håller ett högre pH-värde än såpan, som är helt neutral. Där blir eftersköljning särskilt viktig. Särskilda trallrengöringsmedel kan innehålla tensider som är mer effektiva än såpans. Men vid måttlig nedsmutsning kommer man ganska långt med såpa.

Så här underhåller du altanen

Tryckimpregnerat: Tvättas och oljas in med jämna mellanrum. Använd gärna en träolja med fungicider som minskar risken för röta.

Värmebehandlat: Tvättas vid behov med ett skonsamt rengöringsmedel som till exempel såpa. Oljas cirka en gång om året.

Sioo: Impregnerande träskydd baserat på kisel. Finns som både färdigbehandlat trä och som impregnering på burk. Grund- och ytbehandlas vart tionde år. Tvättas dessemellan.

Träkomposit: Endast rengöring.

Kärnfuru: Kräver regelbunden behandling med olja för att behålla färgen. Obehandlad trall grånar med tiden.

Ek: Kan oljas. Avger garvsyra vid fuktigt väder, bör därför skruvas med rostfri skruv.

Lärk/sibirisk lärk: Behövs ej, kan dock underhållas med träolja.

Kebony (miljövänligt specialbehandlad furu): Endast rengöring.

Ceder: Behövs ej. Kan oljas eller laseras för att behålla den rödbruna färgen.

Tropiska träslag (Bl.a cumaru, ipé och bangkirai): Kräver inget underhåll.

Organowood (furu som modifierats med kiselämnen): Endast med Organowoods smuts- och vattenskydd.

Scroll to Top