1200094.jpg

Konsument

Så påverkas du av det nya ROT-avdraget

Från och med 1 januari 2016 förändras reglerna för ROT-avdraget. Så här kan de nya reglerna påverka dig.

• 1 december, 2015

Du får rot-avdrag för:

Fönsterbyte – om du äger huset/fritidshuset som det gäller.

Golvläggning – när du anlitar en golvläggare i ett hus som du äger.

Installation av fönster – i ett hus som du äger och bor i, förutsatt att det inte är ett småhus som är yngre än fem år.

Installation av jordvärme på egen tomt – avdraget gäller för grävning, anläggning av kollektorslang och installation av pump.

Läggning av tak – om huset är ditt och takläggaren har F-skattsedel

Installation av värmepump – avdraget gäller kostnader för borrning, grävning, slangläggning, montering och installation.

Vad är nytt?
Skattereduktionen på arbetskostnaden, det så kallade rot-avdraget, minskar från 50 till 30 procent. Reglerna har för övrigt inte förändrats. Precis som tidigare är maxtaket för avdraget 50 000 kronor per person och år.

Vem får utnyttja avdraget?
Den som helt eller delvis äger en bostadsrätt, villa, ett radhus eller ett fritidshus och köper tjänster av en hantverkare med F-skattsedel. Arbetet ska utföras i bostaden.

Måste man ha en viss inkomst?
Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året, som du vill göra rot-avdrag på.

Vilken typ av arbete omfattas?
De flesta typer av hantverkararbeten, som renovering och byggnation. Avdraget gäller inte om man bygger nytt, bygger om eller bygger till ett småhus som är mindre än fem år.

Gäller det garage och uthus?
Ja, om byggnaden sitter ihop med bostadshuset och har en dörr in dit, men inte om byggnaden är fristående.

Och trädgårdsarbete?
Nej, bara om det handlar om markarbeten som krävs för att dra exempelvis ledningar eller kablar in i huset. Enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete ger rätt till rut-avdrag.

Hur anmäler man?
Det sköter företaget som du anlitar. Avdraget dras direkt på hantverkarens faktura. Kontrollera att beloppet är korrekt och att din inkomst är tillräcklig för att täcka det.

 

Av Sara Hellström
Scroll to Top