Golvvärme – så funkar det!

Fixa

Golvvärme – så funkar det!

Att vara varm om fötterna och slippa klumpiga element är två stora fördelar med golvvärme. Dessutom kan den sänka uppvärmningskostnaderna – men även höja dem!

• 6 november, 2015

Golvvärme – så funkar det!
Det blir varmt och mysigt för fossingarna med golvvärme.

I vilka hus passar det?

Golvvärme fungerar bäst i hus där konstruktionen från början är anpassad efter det värmesystemet, som i nybyggen. Ett befintligt hus ska vara välisolerat mot marken så att värmeförlusterna begränsas. Fönstren måste ha ett u-värde på som mest 1,0 – annars upplevs kallras från fönstren som golvdrag. I ett befintligt hus måste golvet bytas ut vid installation av golvvärme.

Under vilka golvmaterial?

Det viktigaste är att materialet inte är isolerande utan leder värme bra. Parkett är mer isolerande än klinker och linoleummattor, men det finns både trägolv och parkett som fungerar bra med golvvärme. Värmeslingorna kan även gjutas in i ett betonggolv som bara ska slipas.

Sänker det uppvärmningskostnaden?

I bästa fall. Med golvvärme i bottenbjälklaget blir värmeförlusterna ner till marken större än i ett hus med radiatorer. Därför måste grunden vara rätt isolerad, med minst 25 centimeter isolering under källargolvet eller plattan på mark, annars ökar uppvärmningsbehovet.
Tanken med golvvärme är att man ska kunna sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfort, eftersom golvet känns varmt. Då minskar uppvärmningskostnaden. Behåller man samma innetemperatur är risken stor att kostnaden i stället stiger. Antalet månader om året som golvvärmen är påslagen är förstås också avgörande för om kostnaderna sjunker eller inte.

Blir det risk för fuktskador?

Ja, om marken under källaren eller krypgrunden inte är torr kan temperaturskillnader mellan huset och marken göra att fukt vandrar in i byggnaden. Därför är det klokt att låta en fackman undersöka riskerna innan man installerar golvvärme.

Ska man ha vattenburet eller elslingor?

Elslingor blir billigare om det gäller en liten yta på några få kvadrat. På stora ytor och i hela hus är vattenburen golvvärme ett bättre val, men det kräver förstås att huset har ett vattenburet värmesystem.

Vad kostar det?

Det är i stort sett omöjligt att säga. Elektrisk golvvärme är oftast billigare än vattenburen golvvärme i inköpspris. Men driftspriset avgörs av varierande elpriser.
Priset för installationen styrs av storlek på golvytan, val av hantverkare, märke på systemet och husets förutsättningar. Ta in flera offerter!

Hur mycket bygger golvvärmen?

I dag är det ingen större skillnad mellan bygghöjden för el- och vattenburen golvvärme. De lägsta systemen är ca 8 mm höga. Sedan tillkommer golvmaterialet, vilket är viktigt att tänka på om man vill behålla trösklar och kunna öppna befintliga dörrar.

Kan man lägga den själv?

Ja, vattenburen golvvärme går att lägga om man är en van hemmafixare och vet precis vad man gör. Elvärme med så kallat lågvoltssystem får installeras utan elbehörighet, annars ska all installation av elektrisk utrustning utföras av en behörig fackman.

Hur länge håller den?

Vattenburen golvvärme kan hålla upp till 40 år medan elburen golvvärme har något kortare livslängd, runt 25 år. Om slingorna är ingjutna i grunden måste både grunden och golvet brytas upp när det är dags för reparation.

 

Av Sara Hellström Foto Tarkett
Scroll to Top