Bygg den finaste lekstugan i kvarteret

Fixa

Bygg den finaste lekstugan i kvarteret

Vill du vinna titeln "Mest poppis i kvarteret". Då bygger du den här fina lekstugan i sommar.

• 8 juni, 2015

Bygg den finaste lekstugan i kvarteret
Den här lekstugan är inte helt lätt att bygga ihop för en nybörjare. Avsätt hela semestern för bygget!
Bygg den finaste lekstugan i kvarteret
Bygg den finaste lekstugan i kvarteret

Lekstugan kommer nog överst på nästan alla barns önskelista. Ett alldeles eget hus där de, fria från pekpinnar, kan öva sig på att bli vuxna. Lagom stort är det också, anpassat till dem som ännu inte vuxit in i den svenska möbelstandarden. Det här är ett omfattande bygge som kräver en del av sin byggare. Byggbeskrivningen redogör inte i detalj för alla moment. Vi har till exempel helt utelämnat ytbehandlingen och behandlat dörr och fönster summariskt.

 

Det här behövs:

Regel 45×95 mm
2 st à 1 500 mm (A1)
4 st à 2 210 mm (A2)
1 st à 700 mm (G)
1 st à 2 550 mm (H)
2 st à 600 mm (Q)
Slätspont 21×120 mm
21 st à 1 500 mm (B)
Regel 45×45 mm
2 st à 1 700 mm (C1)
1 st à 1 410 mm (C2)
2 st à 405 mm (C3)
11 st à 1 220 mm (D1)
4 st à ca 1 330 mm (D2)
2 st à ca 1 280 mm (D3)
1 st à 375 mm (D4)
1 st à 280 mm (D5) 
2 st à 505 mm (E)
2 st à 1 700 mm (F1)
2 st à 1 410 mm (F2)
10 st à 11 000 mm (J)
Råspont 17×95 mm
28 st à 2 550 mm (K)
Stockpanel 22×120 mm
ca 10 kvm (L)
Stolpe 70×70 mm
2 st à 600 mm (M)
Ytterpanelbräda 21×120 mm
2 st à 600 mm (N1)
1 st à 1 542 mm (N2)
Dörr och fönsterfoder, vindskivor samt knutbrädor (P2) Mät efter hand. Totalt ca 15 meter
Ytterpanelbräda 21×95 mm
2 st à 2 550 mm (O)
Dörr och fönsterfoder, vattbrädor samt knutbrädor (P1) Mät efter hand. Totalt ca 15 meter
”Snickarglädjedekor” (P3)
Ytterpanelbräda 21×70 mm
4 st à 510 mm (R1)
10 st à 560 mm (R2)
1 st à ca 500 mm (S)
Betongplattor 40×40 cm
Minst 4 st, fler om marken lutar.
Fiberduk
Grus
Syllpapp
Vinkelbeslag och beslagsskruv
Träskruv i olika dimensioner
Dyckert
Takfotsplåt
Takpapp
Asfaltlim
Pappspik
Till dörr och fönster:
Regel 45×70 mm
till dörr och fönsterkarm (T) Mät efter hand. Totalt ca 5 meter
List 15×27 mm
till dörr och fönsterkarm (U) Mät efter hand. Totalt ca 5 meter
Byggskiva 15 mm tjock samt panel till dörrbladet (V)
Regel 45×45 mm
till fönsterbåge (X) Mät efter hand. Totalt ca 2 meter
Gångjärn, trycke, glas och fönsterhasp till dörr och fönster.

 

Gör så här:

 

 1. Gräv bort matjord till 10–15 cm djup på hela ytan där lekstugan ska placeras. Lägg ut fiberduk på hela ytan och fyll upp med grus, packa väl. Placera ut betongplattorna i exakt rätt läge och justera höjden.

 2. Montera ihop bottenramen av del­arna A1 och A2 med skruv och vinkelbeslag.

 3. Placera ­ramen på betongplattorna, lägg syllpapp emellan.

 4. Skruva fast stolparna M med långa skruvar underifrån genom den första golvbrädan.

 5. Spika golvbrädorna B med dyckert i noten. Börja längst fram, den sista brädan får klyvas. Komplettera med skråskruvar i stolparna M ner i ramen. (Om du inte vill måla golvet kan du använda tryckimpregnerat virke på den del som är ute).

 6. Bygg sidoväggarna enligt ritning. Skruva ihop eller använd vinkelbeslag om du tycker det är lättare. Var noggrann med vinklarna, kontrollera att diagonalerna är lika så blir det rätt.

 7. Res sidoväggarna, skruva fast dem i golvet och bottenramen med långa skruvar (8×110 mm). Staga upp dem provisoriskt i lodrätt läge.

 8. Bygg upp gavelväggarna enligt ritning. Balken G skruvas ordentligt. Fäst D4 och D5 med vinkelbeslag och se till att de når lika högt. Fäst C2 och C3 med långa skruvar.

 9. Lägg upp tacknocksbalken H och skruva fast den i D4 och D5. Den ska sticka ut ca 250 mm på baksidan.

 10. Såga till och skruva fast de högbenen J som vilar på väggarna. Fäst gärna med vinkelbeslag på väggarna.

 11. Kläd väggarna med stockpanelen L. Börja nerifrån och gå upp. Det är klokt att måla brädorna en gång före montering så slipper man de omålade strecken mellan brädorna när de krymper.

 12. Spika eller skruva råsponten K. Låt den sticka ut både framåt och bakåt och såga rent med cirkelsågen när alla brädorna är monterade.

 13. Skruva fast de återstående högbenen J kant i kant med råsponten. Det får inte regna på golvbrädor eller på takets råspont. Hinner du inte få på takpappen bör du lägga på en presenning.

 14. Montera takfotsplåt.

  Lägg takpappen enligt anvisningar från papptillverkaren.

 15. Skruva fast täckbrädorna N1 och N2.

 16. Skruva fast takfotsbrädorna O mot högbenens ändträ. Tänk på att det är enklare att måla brädorna innan de monteras.

 17. Bygg dörren och fönstrets karmar (se längre ner) och skruva fast dem i liv med stockpanelen L.

 18. Montera dörr och fönsterfoder samt knutbrädor, vindskivor och vattbrädor. Mät och såga efter hand och skruva fast dem. P1 och P2.

 19. Såga snickarglädjedekoren P3 till vindskivorna med sticksågen. Limma och skruva fast dem.

 20. Skruva fast den övre R1 i Q och montera detta i stolparna M samt med skråskruvar i knutbrädan. Skruva fast den nedre R1 med skråskruvar i stolparna M och i knutbrädan. Figursåga spjälorna R2 om du vill och skruva fast dem i de båda R1. 

 21. Karmar dörr och fönster:

 22. Limma och skruva ihop reglarna T, tre delar till dörren och fyra delar till fönstret. Ramarna ska vara ca 10 mm mindre än hålet de ska sitta i. Limma och skruva fast listen U som dörrbladet respektive fönsterramen ska gå mot. Montera de färdiga karmarna.

 23. Tillverka dörrbladet av en 15 mm tjock byggskiva. Limma och skruva panel på skivan. (V). Montera gångjärn och handtag. Montera dörren i karmen.

 24. Tillverka fönsterramen av regel 45×45 mm (X). Fräs ett ca 12 mm djupt och 12 mm brett spår till glasfals. Limma och skruva ihop en ram. Fäst glaset med glasstift och kitta. Montera gångjärn och fönsterhasp. Montera fönstret i karmen.

Av Ingemar Gens Foto Cecilia Möller Konstruktion och byggritning Anders Jeppsson
Scroll to Top