Fler sätt att värma huset

Partnersidor

Fler sätt att värma huset

Om bergvärme inte passar ditt hus finns det fler alternativ som till exempel sjövärme, jordvärme eller luftvärme. Lär dig mer om fördelar och nackdelar här.

• 27 augusti, 2014

Fler sätt att värma huset

Jordvärme

Info: Här hämtas energin från marken. En lång vätskefylld slang grävs ner på cirka 1 meters djup. Bäst fungerar detta på lätt eller måttligt lerig jord utan alltför mycket stenar i, t ex betesmark nära hus.

Fördelar: Gör ingen permanent åverkan på miljön.

Nackdelar: Jordvärme kräver stora ingrepp i marken, inte lämpligt för den som har en uppvuxen trädgård som enda markalternativ.

Kostnad: Ungefärlig kostnad 100 000–160 000 kr. Värmekostnad 30-40 öre/kWh.

 

Fler sätt att värma huset

Sjövärme

Info: Sjövärme utvinns från värmen i sjö, hav eller annat vattendrag. Slangen läggs på botten eller i bottenslammet och förankras med sänken så att den inte flyter upp. Vattendraget får aldrig bottenfrysa.

Fördelar: Billigare och enklare att installera än bergvärme. Gör ingen permanent åverkan på miljön.

Nackdelar: Förutsätter att man har rätt att utnyttja vattnet och inte ankrar i området.

Kostnad: Ungefärlig kostnad 100 000– 160 000 kr. Värmekostnad 30-40 öre/kWh.

 

Fler sätt att värma huset

Luftvärme

Info: Det finns tre varianter; Luft/luftvärmepumpen är för direktverkande el. Luft/vattenvärmepumpen används i hus med vatten­buret värme­system. Frånlufts­värmepumpen återanvänder värmen i inomhusluften.

Fördelar: Relativt låg installationskostnad. Gör ingen permanent åverkan på miljön.

Nackdelar: Kräver en öppen planlösning och fungerar bäst i mindre enplanshus. Går dock att kombinera så man kan ha t ex värmepumpen på nedre plan och enbart radiatorer på övre plan alternativt installera flera värmepumpar.

Kostnad: Ungefärlig kostnad Luft/luft 15 000 –30 000 kr Värmekostnad 50-60 öre/kWh. Luft/vatten
80 000– 130 000 kr Värmekostnad 40-50 öre/kWh. Frånluft 40 000 –80 000 kr (exkl ventilationssystem) Värmekostnad 40–60 öre/kWh.

Av Susann Gson Engqvist
Scroll to Top