”Sverige leder utvecklingen”

Partnersidor

”Sverige leder utvecklingen”

"I dag värmer drygt hälfen av alla Sveriges villor sitt hus med hjälp av en värmepump", berättar Styrbjörn Drugge, marknadschef på Bosch Termoteknik AB.

• 26 augusti, 2014

Att få svenska folket att ställa om från olja eller vattenburen el alternativt direktel, vilket installerades i de flesta svenska småhus byggda fram till 70-talet, har gått snabbt. På tio år försvann 300 000 oljepannor och ersattes i de flesta fall med en bergvärmepump. Enligt Styrbjörn Drugge är svenska företag ledande när det gäller utveckling av värmepumpar.

– Det har hänt mycket sedan den första generationens pumpar installerades för ungefär 25 år sedan. I dag är de betydligt mer energieffektiva.

Styrbjörn Drugge är övertygad om att bergvärme kommer att fortsätta stå för en stor del av energiförsörjningen, i alla fall under de närmsta 20 åren. Längre fram är det svårare att sia om.

– Bergvärme är ingenting annat än solenergi som lagrats i berggrunden, att ta tillvara den är ett mycket miljövänligt sätt att utvinna energi. Vi har ju en bra och stabil berggrund, vilket ger optimala förutsättningar. Det är heller ingen risk att berget blir ”sönderborrat”. I tätbebyggda områden tar man fram särskilda borrplaner så att hålen inte riskerar att komma för nära varandra. 

Av Susann Gson Engqvist
Scroll to Top