Bergvärme – så funkar det!

Partnersidor

Bergvärme – så funkar det!

Får du hicka när uppvärmnings­räkningen kommer? Eller ska du bygga hus, och funderar på vilket värmesystem som passar bäst? Då kan bergvärme vara rätt för dig.

• 12 augusti, 2014

Installationen steg för steg

  • Själva borrhålet, borras ca 100-200 m ner i berget. Samtidigt grävs ett dike för förbindelsen mellan borrhål och värmepump samt görs hål i ytterväggen för kollektorröret.

  • Värmepumpen, samt eventuell annan utrustning, installeras. Det tar ungefär en dag. När pumpen är installerad kan man koppla samman pump och vatten­system.

  • Dags att koppla ihop bergvärmepumpen med energibrunnen och kollektorslangen som leder värmen in till huset. När allt är på plats fylls röret och värmesystemet med vatten och någon form av frostskydd.

  • Klart för testkörning. Systemet måste avluftas och styr- och reglerutrustningen ställas in. Be installatören ge en genomgång av hur systemet ska skötas.

Bergvärme – så funkar det!

Att installera en bergvärmeanläggning är både ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att värma villan. Till skillnad från exempelvis olja, pellets- eller en vedpanna, behövs ingen förbränning för att skapa värme. Värmen utvinns i stället genom att ta tillvara och omvandla energi från berggrunden.

En bergvärmeanläggning är ett komplett uppvärmningssystem. Det producerar värme och varmvatten, men ingen el. Enkelt förklarat består anläggningen av en lång vätskefylld slang i ett 100-200 meter djupt borrhål i berget som plockar upp energi och omvandlar den till värme i en värmepump. Från pumpen skickas sedan värmen vidare till radiatorer eller golvvärmerör, och varmvattenberedaren i huset. Värmen kan också spridas via fläktsystem i huset, eller en kombination av olika system.

Värmepumpen drivs av el, men för varje kilowatttimme den förbrukar, ger den i snitt tillbaka mellan tre till närmare fem gånger så mycket.
Hur mycket värmeenergi man kan få ut beror bland annat på borrhålets djup och diameter, samt värmepumpens kapacitet. Det är viktigt att systemet dimensioneras rätt. Ett djupt borrhål och en kraftfull pump ger visserligen hög effekt, men kräver i gengäld mer elenergi. Det är därför viktigt att göra en noggrann energikalkyl tillsammans med installatören. Man måste också stämma av mot den utrustning som redan finns i huset, till exempel radiatorernas storlek, antal och placering, här kan krävas justeringar.

Bergvärme – så funkar det!Leif Edlund i Örnsköldsvik är en flitigt anlitad expert i branschen och återförsäljare för Bosch Thermoteknik. Han har arbetat med bergvärme i femton år och anser att bergvärme är en utmärkt värmekälla som passar de flesta hus.
 – Bergvärme är miljövänligt och ger en stor energibesparing på lång sikt. Ju högre energibehov, desto större besparing. Det fungerar att borra nästan överallt, säger han.
Den viktigaste förutsättningen för att bergvärme ska gå att installera är att man har vattenburna radiatorer och/eller vattenburen golvvärme. I ett hus med direktverkande el går det att konvertera, alltså byta system, men det är en stor investering.
 – Har du tänkt bo i huset länge och har en hög energiförbrukning, 35 000 kWh/år eller mer, kan det ändå vara värt att fundera på, särskilt om elberedaren och elradiatorerna börjar bli gamla, tycker Leif Edlund.
Räkna med att allt kostar från cirka 100 000 kronor och uppåt. Behöver du konvertera till vattenburet system, räkna med ytterligare ungefär 40 000–70 000 kronor.

Bergkyla

Leif passar också på att slå ett slag för bergkyla.
– Det enda som behövs är en liten extrapump på cirka 20 watt och en fläktkonvektor. Sen har du luftkonditionering för cirka 30 kronor i månaden!
Några direkta nackdelar med bergvärme ser inte Leif Edlund.
– Blir det strömavbrott en längre tid fungerar inte värmepumpen, men det gör inte elradiatorer, pellets,  vedpannor eller solvärmeanläggningar heller. Det enda som fungerar då är braskamin eller öppen spis.
 Att bergvärme är en bra investering på lång sikt för de flesta är Leif övertygad om men betonar att det är viktigt att systemet verkligen anpassas efter just ditt hus.
 – Alla hus är olika. Det fungerar sällan optimalt att bara ställa in värmepumpen på de färdiga fabriksinställningarna. Värmepumpen måste anpassas till de specifika radiatorerna i huset och varmvattenberedarens kapacitet.          

Bergvärme – så funkar det!

Bervärmepumpen hämtar värme ur ett borrhål i marken som kan vara upp till 200 meter djupt. Bergvärmepumpen producerar både värme och varmvatten till husets vattenburna element och till exempelvis duschen.

Av Susann Gson Engqvist
Scroll to Top