Växthus av gamla fönster

Fixa

Växthus av gamla fönster

Annika och Palle har bytt fönster på huset och vill bygga ett växthus av de gamla. Anna och Anders Jeppsson tipsar om hur de kan göra för att bygga ett hållbart växthus.

• 29 juli, 2014

Det här behöver du

Gamla fönster (A)

Syll av dimensionshyvlat virke 70×70 mm (B)

Hammarband av dimensionshyvlat virke 70×70 mm (C)

Hörnstolpe dimensionshyvlat virke 70×70 mm (D)

Del av nockbalk av trekantslist 50×50 mm (E)

Nockbalk av dimensionshyvlat virke 45×170 mm (F)

Täcklist av hyvlat virke 15×45 mm (G)

Täcklist av hyvlat virke 15×70 mm (H)

Täcklist av hyvlat virke 15×95 mm (J)

Täcklist av kvartslister 21×21 mm (K)

Nock av bräda 21×70 mm (L)

Panelbrädor till bakre gavel och gavelspets fram

Syllpapp

Skruv i olika dimensioner

Växthus av gamla fönster
Ritningen i större format hittar du under fliken ”Stora bilder” ovan.

Fråga: Vi har bytt fönster på hela huset. De gamla karmarna är söndersågade men fönsterramarna är kvar och i ganska gott skick. Nu tänkte vi bygga ett litet växthus av dem. Man ser ofta sådana växthus i inredningstidningar, men hur sätter man ihop fönstren så att det blir hållbart och snyggt?
Annika och Palle

Svar: Mycket är beroende av måtten på fönstren du har, men med god planering och lite improvisation kommer man långt. Man kan bygga detta på en mängd olika sätt, hoppas du får nytta av just våra tips. Den bakre gaveln är helt utan glas, detta ger stabilitet, men också fördelen att bredden på växthuset kan anpassas efter de fönster som utgör taket. På främre gaveln kan dörrens bredd anpassas så att också den gaveln blir i rätt bredd. För att jämna ut måttet kan man sätta extra breda stolpar vid sidorna av dörren. I gavelspetsarna, som inte är glasade, kan du bygga vädringsluckorna.

Gör så här:

1. Mura en liten grundmur av tegel eller lättbetongblock. Murens höjd är beroende av hur höga fönster du har. Lägg syllpapp mellan muren och reglarna B.

2. Bygg regel-verket som du ser här på ritningen, men tänk efter noga så fönstren passar. Lägg märke till att C är avfasad i takets lutning, 45 grader.

3. Förankra reglarna B i muren.

4. Skruva fast trekantlisterna E på balken F.

5. Snedsåga och skruva fast listerna J i E. Håll upp fönstren och skruva fast dem i J och i C.

6. Snedsåga och skruva fast listerna H i C. Skruva fast listen G i B. Håll upp fönstren och skruva fast dem i H och i G.

7. Förbind fönstren med varandra i tak och väggar med listerna G på in- och utsidan.

8. Skruva eller spika fast kvartslister på insidan mellan fönstren och regelverket för att dölja springor.

9. Klä bakre gaveln och gavelspetsen fram med panel. Bygg samtidigt vädrings-luckor i gavelspetsarna.

Anna och Anders Jeppsson
Scroll to Top