25 kvadrat utan bygglov

Trädgård

25 kvadrat utan bygglov

Har du en tonåring som drömmer om eget boende, eller vill din granne bygga ett riktigt stort garage? Redan i sommar är det tillåtet att bygga ett mindre hus på tomten, utan bygglov.

• 8 juli, 2014

Nya reglerna i korthet

Komplementbostadshus: Utan bygglov får ett komplementbostadshus på 25 kvm byggas på tomten till en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Det kan användas som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga. Om huset byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande. Nockhöjden får vara max fyra meter. Komplementhus får byggas på prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Strandskyddsdispens krävs även i fortsättningen i strandskyddade områden, men krav på bygglov inträder inte automatiskt.

Friggebod: Reglerna för friggeboden på 15 kvm förändras inte. Det blir alltså möjligt att bygga både ett komplementbostadshus och en friggebod.

Tillbyggnad: Det befintliga bostadshuset får byggas ut med 15 kvm, utan bygglov.

Takkupor: Det befintliga bostadshuset får förses med max två takkupor, utan bygglov.

Extra bostad: I ett enbostadshus får ytterligare en bostad inredas, utan bygglov.

25 kvadrat utan bygglov
C/O Attefall
Tillverkare: Sommarnöjen
Yta: 25 kvm
Mått: Bredd 675 cm, djup 370 cm, höjd 390 cm
Pris: 330 000 kr
Beskrivning: Sadeltakshus, i svensk furu som ytbehandlats med järnvitriol för en underhållsfri grå kulör. Isolerad för året runtboende. Levereras med invändig el, målad in- och utvändigt, färdig att lyftas på plats. Arkitekt Thomas Sandell.
Hemsida: : www.co-attefall.se
25 kvadrat utan bygglov
Garage 25
Tillverkare: Trähuset
Yta: 25 kvm
Mått: Bredd 400 cm, djup 600 cm, höjd 340 cm
Pris: 71 425 kr
Beskrivning: Levereras i 15 st färdiga block med lös ytterpanel. Tak, golvbrädor, takbjälkar och bjälklag är kapade i färdiga längder. Vindskivor, knutar och övriga detaljer är färdiga för montering. Garageport ingår inte.
Hemsida: www.trastugor.com.
25 kvadrat utan bygglov
E-25
Tillverkare: Enkelrum
Yta: 25 kvm
Mått: Bredd 750 cm djup 330 cm höjd 320 cm
Pris: 315 000 kr
Beskrivning: Vinterbonat hus med 3-glasfönster på alla fyra sidor. Komplett elinstallation, målad träfasad i falusvart, vitt eller falurött. Innerväggar i liggande träpanel och golv i massiv furu. Levereras helt färdigbyggt med kranbil och lyfts på plats.
Hemsida: www.enkelrum.se
25 kvadrat utan bygglov
Tranemo 18,4
Tillverkare: Jabo
Yta: 18,4 kvm
Mått: bredd 560 cm, djup 329 cm, höjd 292 cm
Pris: 25 000 kr
Beskrivning: Stugan levereras med 16 väggmoduler i stående funkispanel, varav åtta moduler – bl a dörrar och fönster – som man väljer själv. Farstukvist kan köpas till.
Hemsida: www.jabo.se
25 kvadrat utan bygglov
Kenjo 25 kvm
Tillverkare: Kenjo
Yta: 25 kvm
Pris: 234 000 kr
Beskrivning: Hus i vinkel, isolerat för att användas året runt. Huset har två hela väggar med isolerade vikpartier där de hela väggarna kan vikas upp. Modellen levereras i byggsats med färdigspikade ytterväggar.
Hemsida: www.kenjo.se
25 kvadrat utan bygglov
Stuga
Tillverkare: Baseco.
Yta: 25 kvm.
Pris: 69 900 kr.
Mått: Bredd 600 cm, djup 415 cm, höjd 390 cm.
Beskrivning: Taket utgörs av en slätspontpanel. Golv och takpanel i senvuxen fura. Levereras som byggsats av knuttimmer med isolerad dörr med fönsterglas. Fler fönster kan köpas till. Omålad.
Hemsida: www.baseco.se.
25 kvadrat utan bygglov
Cabin 24
Tillverkare: Sorselestugan.
Yta: 24 kvm.
Pris: 43 900 kr.
Mått: Bredd 624 cm, djup 385 cm, höjd 319 cm.
Beskrivning: Hus med 15 kvm storstuga och 9 kvm sovrum som kan delas i två mindre rum. Väggar av geringsknutat timmer, hyvlat och spontat trägolv. Tre fönster placeras på valfri plats. Verandan är ett tillval.
Hemsida: www.sorselestugan.se.
25 kvadrat utan bygglov
Smallhouse
Tillverkare: Anders Holmberg Arkitekter.
Yta: 25 kvm + terrass 16 kvm.
Pris: 358 000 kr.
Mått: Bredd 622 cm, djup 402 cm, höjd 300 cm.
Beskrivning: Stomme av isolerade byggelement monterade på betongplintar. Terrass, el, och avloppsanslutningar i fasadliv ingår i priset. Ytterpanel av liggande och stående träpanel behandlad enligt önskemål. Yttertak av svart takpapp. Massiva trägolv (klinker i WC/dusch), släta målade gipsskivor invändigt.
Hemsida: www.andersholmberg.se.

Regeringen har fått igenom en lagändring som bland annat innebär att man får bygga en 25 kvadratmeter stor komplementbostad på sin tomt, utan bygglov. Målet med den nya lagen är att förenkla regelverket och ge privatpersoner större frihet att själva bestämma över sin fastighet. Dessutom tror regeringen att komplementhusen ska ”utgöra ett värdefullt tillskott på en ansträngd bostadsmarknad”.

Upp till fyra meter högt

I stället för att söka bygglov ska den som vill bygga ett så kallat komplementhus göra en anmälan till Byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Att bygglovet slopas innebär att man får kringgå kommunens detaljplan – det vill säga bygga på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas – och att grannarna inte kan överklaga bygget.

Det nya 25 kvadratmeter stora huset får ha en nockhöjd på max fyra meter, jämfört med friggebodens tre meter. Det ska också vara tillåtet att dela upp de 25 kvadratmetrarna på två eller flera separata byggnader, exempelvis förråd och garage.

Precis som för friggebodar krävs grannarnas godkännande om komplementhuset byggs närmre än 4,5 meter från tomtgränsen. Men som granne har man för övrigt ingen möjlighet att påverka var eller vad det byggs – oavsett om byggnaden skymmer utsikten eller skuggar den egna altanen.

Grannar kan inte överklaga

Lagändringen har mötts av både entusiasm och kritik. Villa­ägarnas riksförbund menar att den stärker äganderätten för småhusägare, ger större handlingsfrihet och gör det möjligt för dem att stärka ekonomin genom att hyra ut. Även Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier är positiva till lagändringen.

Många kommuner och länsstyrelser anser däremot att nackdelarna överväger fördelarna. De hävdar bland annat att arbetsbördan blir större för både byggherrar och myndigheter om bygglovet ersätts med anmälan.

Men den hårdaste kritiken handlar just om det faktum att man som granne blir fråntagen rätten att överklaga ett bygge, trots att man riskerar att drabbas av en värdeminskning på sitt eget hus. Regeringen tror däremot inte att grannfejder kommer att bli ett problem, utan svarar att: ”det finns goda skäl att tro att den enskilde… kommer att utveckla sin egendom på ett varsamt och ansvarsfullt sätt”.

Det enda man kan göra som granne, är att begära tillsyn hos byggnadsnämnden. Det kan man göra först när huset är uppfört och om man tycker att bygget inte genomförts korrekt.

Flera remissinstanser, bland andra Svea hovrätt och Riksantikvarieämbetet, varnar för vad som kan hända när detaljplaner förlorar sin betydelse och det inte längre går att planera och styra utvecklingen av bebyggelsen. Efter remissförfarandet har förslaget justerats så att bygglov kommer att krävas i två fall: Om kommunen bestämt det i detaljplanen eller om byggnaden är eller ligger i ett område som är särskilt värdefullt ur bland annat kulturhistorisk synpunkt.

Av Sara Hellström
Scroll to Top