Bygg en damm – så gör du

Trädgård

Bygg en damm – så gör du

Den ger inte bara vackert vattenblänk i trädgården utan blir också uppskattad av grodor och sländor. Så här bygger du en damm för både människor och djur. 

• 5 juni, 2014

Kostnad för damm 10×5 meter

Grävmaskin med förare cirka 1 100 kr/ tim. Det kan ta en hel arbetsdag att gräva en damm på 10×5 meter.

Skyddsduk 104 kvm, 1 600 kr.

Gummiduk 104 kvm 7 800 kr (75 kr/m) alt PVC-duk 104 kvm 2 600 kr, (25 kr/m).

Filter med inbyggt UVC-ljus för damm med koikarp, 7 000 kr.

Pump 18 000 liter/tim, 3 500 kr.

Vattenväxter ca 20 plantor, 700 kr.

Koikarp 5 st, 375 kr.

Summa cirka 30 000 kr

Källa: Dammcenter

Bygg en damm - så gör du

Placering

Dammen ska placeras så att den får sol om man vill att växter och djur ska trivas. Träd som lutar sig över dammen är vackert, men löv och barr ökar tillväxten av alger.

Storlek

Även en mycket liten vattenspegel i trädgården är trevlig för både djur och människor. Men faktum är att det är lättare att sköta en stor damm än en liten. Vill man ha en stabil miljö där djuren stannar, ska dammen vara minst  6–8 kvm stor. Med  olika djupnivåer i dammen trivs fler växter, t ex en sumpzon på 10–20 cm, en grundvattenzon på 30–40 cm och en djupzon på minst 80 cm.

Tätning

Det finns många sätt att täta dammens botten. Förr trampade man ofta in ett tjockt lager lera i botten så att den packades hårt. Numera är det vanligt med en plast- eller gummiduk. Gummiduken är dyrare, men rekommenderas eftersom den håller betydligt längre. En skyddsduk under hindrar vassa stenar och rötter från att skada duken. En kokosmatta längs kanten hjälper växterna att etablera sig. Med kantstenar och grus blir strandkanten naturlig.

Syresättning och filter

Det är viktigt att välja en pump som räcker för den vattenmängd man har. Har man fisk i dammen behövs också ett kraftigt filter med inbyggt UVC-ljus som renar vattnet. Fråga i en expertbutik om du är osäker.

Växter och djur

Plantera undervattensväxter, sumpväxter, flytväxter, vattenrenande växter och näckrosor. En tumregel är att minst 1/3-del av dammen ska vara täckt av växter. Sätt i vattenväxtkorgar och plantera i särskild lera. Vanlig jord fungerar inte. Om dammen är minst 80 cm djup kan guldfisk, koikarp eller guldid planteras in. Karpfiskarna ruda och elritsa kan vara alternativ. Även stor- och småspigg kan trivas i trädgårdsdammen. När dammen är nyanlagd och har få växter, måste fisken matas. När ekosystemet börjat fungera krävs mindre underhåll. 

Underhåll

Gör rent filtret regelbundet. Filtret ska tas bort på vintern så det inte fryser sönder. När det är varmt dunstar vattnet och behöver ibland fyllas på. Har man fisk i dammen under vintern ska man se till att hålla en vak öppen t ex med en luftpump, så att sumpgaser kan ventileras bort. 

 

Av Nina Sederholm
Scroll to Top