Fixa själv eller leja proffs? – 22 hantverksjobb du får göra själv

Fixa

Fixa själv eller leja proffs? – 22 hantverksjobb du får göra själv

När man har ett hus finns det alltid att göra. Vissa saker måste man, några borde man och somligt vill man. Men vad FÅR man göra själv?

• 3 juni, 2014

Chansa aldrig med elen

Fel utförda eljobb är livsfarliga. Chansa aldrig, men om du är säker på att du har erfordrad kunskap får du: byta glödlampor, proppar och återställa automatsäkringar, byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A), ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer (men endast i torra utrymmen!), kapa en sladd som gått av och sätta dit en ny stickkontakt. Däremot får du inte laga/skarva sladden. Stäng alltid av strömmen innan du börjar! Mer info finns i broschyren ”Elsäkerhetspocket”, www.elsakerhetsverket.se.

Glöm inte bygglovet!

För att exempelvis bygga till huset, ändra användningen av ytor eller planlösning, (till exempel inreda vinden eller flytta köket), sätta in nya fönster, installera eldstad eller göra ingrepp i husets bärande konstruktion krävs att du anmäler detta till kommunen eller ansöker om bygglov. Det kan också behövas tillstånd för att få riva en byggnad, framförallt för att eventuellt miljöfarligt avfall måste tas om hand på rätt sätt.

Fixa själv eller leja proffs? - 22 hantverksjobb du får göra själv

Generellt kan man säga att du får göra de flesta hantverksjobb själv, utom när det gäller elektricitet. För vissa åtgärder, som till exempel om- och tillbyggnad, fasadbyte eller montering av takkupa krävs bygganmälan eller bygglov, men själva jobbet får du göra på egen hand.

Att sätta kakel och klinker samt de flesta rörarbeten får du också göra själv, men vi vill ändå höja ett varningens finger för arbeten i våtrum. Det är oerhört viktigt att tätskiktet är korrekt utfört, annars kan det uppstå fuktskador. Försäkringsbolaget ersätter inte eventuella skador om du inte kan bevisa att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt. Så även om det kliar i fingrarna av skaparlust kan det vara klokt att välja sina gör-det-själv-projekt. Det är slitsamt att leva mitt i en byggarbetsplats, liksom att få sin kunskap ifrågasatt av exempelvis en orolig partner…

Att göra delar av jobbet själv, till exempel riva det gamla köket, men låta hantverkare montera det nya – och framför allt överlåta el- och vatteninstallationerna till en fackman – kan vara en lagom arbetsfördelning. Handlar det om ett större projekt kan du fråga hantverkarna om du får hjälpa till med de enklare arbetsuppgifterna. Det kan spara tid och pengar – men framför allt lär du dig massor!

Det här får du göra själv – om du har den kunskap som krävs.

Utomhus:

1. Byta takbeläggning

Men det kan behövas anmälan/bygglov om du byter material, exempelvis från tegel till betong eller plåt.

2. Laga tak och skorsten

Skorsten som haft eldningsförbud bör besiktigas och godkännas av skorstensfejarmästare innan den tas i bruk igen. Om en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal görs krävs anmälan till kommunen.

3. Reparera och byta fasad

Det kan behövas anmälan/bygglov om du byter fasadtyp.

4. Måla fasaden

Anmälan/bygglov kan behövas vid en stor färgförändring.

5. Byta ut och montera stup- och hängrännor

6. Byta ut eller tilläggsisolera fönster

För att sätta in nya fönster kan anmälan/bygglov krävas.

7. Tilläggsisolera tak, väggar och golv

Ventilationen måste fungera även efter isoleringen. Du får inte ta bort ventilationsdon eller sätta igen spalter.

8. Laga, gjuta eller bygga husgrund

9. Dränera

Konsultera proffs om du inte är mycketkunnig om hur arbetet ska göras. Gräver du för mycket på en gång finns till exempel risk för att huset rasar.

Inomhus:

10. Måla, tapetsera och sätta upp våtrumstapet

11. Flytta, ta bort och sätta upp innerväggar

Om du flyttar/tar bort bärande konstruktioner, krävs anmälan/bygglov.

12. Byta och laga innertak

13. Sätta in en trappa

Här finns krav på barnsäkerhet, se www.boverket.se.

14. Lägga, byta ut, laga och slipa golv

Det finns slipmaskiner att hyra för att slipa trägolv, men det är svårt att få det jämnt. Överlåt de stora ytorna åt proffsen.

15. Installera vattenburen golvvärme (ej elektrisk)

Inkoppling mot befintligt värmesystem och cirkulationspump samt rumsreglering ska utföras av behörig elektriker.

16. Byta ut köksinredning och köks­maskiner

Däremot får du inte byta eller installera exempelvis en diskmaskin som kräver fast anslutning.

17. Byta wc-stol, blandare, handfat, badkar, dusch

Men du får inte dra nya rör eller flytta wc-stolen. Är din golvbrunn äldre än från 1990 bör den bytas vid renovering.

18. Montera 12 V takspottar

Följ tillverkarens anvisningar noga. Se upp så att det inte finns brandrisk, t ex om de översta skåpdörrarna lämnas öppna i köket och därmed kommer för nära spottarna. Du får endast montera svagströmsdelen, elektriker måste koppla in transformatorn.

19. Installera golvvärme, max 50 volt i torrt utrymme

Risken för elchock vid klenspänning är liten, men det gäller att följa anvisningarna noga, eftersom brandrisk finns.

20. Montera tilluftsventiler

För att installera nytt eller väsentligt ändra befintligt ventilationssystem krävs anmälan/bygglov och ombyggnaden måste genomgå obligatorisk ventilationskontroll.

21. Installera braskamin eller annan eldstad

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rök-kanal ska anmälas till kommunen.

22. Bygga bastu

Men montering av bastuaggregat måste utföras av behörig elektriker. Inga strömbrytare eller eluttag får monteras i bastun.

Det här måste du överlåta åt proffsen:

Alla fasta elinstallationer över 50 volt

Byte av ojordat vägguttag till jordat

Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer

Lägga elkabel i mark

Installation av golvvärme i våtutrymmen, samt anslutning till elnätet i övriga utrymmen

Du får INTE lägga ledningarna själv om anläggningen är på över 50 volt.

Installera elektriskt element

Installation av nytt värmesystem

Sotning av skorstenen

Men man kan gå en kurs och få dispens för att sota själv. Mer info om detta hos Brandskyddsföreninge

 

Av Susann Gson Engqvist Foto: Bigstock
Scroll to Top