Räcke på loftet

Fixa

Räcke på loftet

Från loftet vill man gärna ha fri sikt. Ett vajerräcke skärmar av utan att stänga in.

• 18 september, 2013

Räcke på loftet
Vajerräcket passar in överallt oavsett stil, – som här, i en lantlig miljö.

Räcket på loftet är byggt i modern design med hjälp av vajer och fyrkantsrör. Det blir både snyggt, stabilt och billigt. Dessutom är det, med lite noggranhet, riktigt enkelt att bygga. Anpassa måtten efter dina behov. Tänk på att den här lösningen inte passar om du har små barn hemma. Eftersom vajrarna är liggande kan de användas som stege och är därför inte godkända ur säkerhetssynpunkt.

 

Det här behövs:

Regel 45×95 mm 2 st

Fyrkantsrör 20×20 mm 850 mm långa

Krokar, 6 st

Vantskruvar, 3 st

Vajerlås, 6 st

Vinkelbeslag, 2 st

Vajer, 4 mm tjock

Skruvar

 

Gör såhär:

1. Lägg de båda reglarna bredvid varandra och markera för hålen till fyrkantsrören. Borra 20 mm djupa hål med 20 mm borr. Hugg hålen fyrkantiga med stämjärn. (Om golvet redan avslutas med en kraftig regek jab dy hoppa över den nedre regeln och göra hålen direkt i golvet.)

2. Lägg fyrkantsrören bredvid varandra och markera hålen för var vajrarna ska vara. Borra hålen med 5 mm borr.

3. Skruva fast den undre regeln i golvet och sätt i fyrkantsrören.

4. Lägg på den övre regeln och fäst den i väggen i båda ändar med vinkelbeslag.

5. Skruva krokar för vajrarna i väggarna.

6. Trä vajrarna genom fyrkantsrören och montera vantkruvarna och vajerlåsen. Spänn vantskruvarna.

Idé och foto Anna Jeppsson Konstruktion och ritning Anders Jeppsson
Scroll to Top