Så sköter du poolen

Fixa

Så sköter du poolen

Det krävs lite mer än en knapptryckning för att starta och stänga av sin markpool. Räkna med en arbetsdag på våren och en på hösten.

• 13 september, 2013

Så sköter du poolen
För att kunna njuta av din pool, gäller det att sköta den rätt.

1. Öppna för badsäsong
Helst ska arbetet påbörjas när isen smält. Med någon dags framförhållning kan man sedan planera för årets första dopp.

” Titta efter frostskador eller annat som bör åtgärdas.
” Montera stege och belysning.
” Om poolen har sandfilter bör sanden bytas vart tredje till femte år.
” Se till att ventiler är öppnade, vinterpluggar borttagna och dräneringspluggar för värmare och filter påskruvade.
” Fyll poolen.
” Fyll på vatten i pumpens silkorg, annars skadas den.
” Rengör poolen från skräp med håv och pool-dammsugare.
” Testa och justera alkalinitet och pH-värde. 
” Klorera med chockklor och rengör sedan poolen efter ett dygn.

2. Håll vattnet rent
Hemligheten bakom friskt och klart badvatten är en ren pool. Det får man med mekanisk och kemisk rengöring.

” Ta regelbundet upp löv, insekter och annat med en håv.
” Klorera med dag- eller veckoklor, det desinficerar vattnet. 
” Backspola sandfiltret var 7–14:e dag.
” Bottendammsug poolen en gång i veckan.
” Chockklorera en gång i månaden, det håller alger borta.
” Dra över värmeöverdraget på natten.
” Kolla klorhalt, ph och alkanitet med teststickor.

3. Stäng för vintern
Bestyren inför poolpremiären görs nu i omvänd ordning. Om pump, värmare och elcentral står inomhus blir stängningen enklast. Om inte, ska all elektrisk utrustning flyttas in.

” Är poolstommen gjord för att klara att vattnet fryser?
” Stäng av värmen, men låt rening och desinficering fortsätta ett tag till.
” Gör rent poolen med bottensug eller pooldammsugare. Skrubba vid vattenlinjen för att undvika missfärgningar.
” Plocka bort stegen.
” Testa pH-värdet och justera vid behov.
” Backspola sandfiltret tills sanden är riktigt ren.
” Töm alla tillhörande apparater utomhus på vatten.
” Förvara pumpmotor och annan el-utrustning inomhus.
” Plugga inloppen och öppna alla ventiler för att förhindra sönderfrysning.
” Tillsätt algmedel och chockklorera.
” Täck över poolen.

Av Sara Hellström Foto Johnér
Scroll to Top