Bygg en svängd altan

Fixa

Bygg en svängd altan

Det finns trädäck och så finns det trädäck. Den här rundade altanen är något alldeles extra!

• 13 augusti, 2013

Bygg en svängd altan
Den rundade altanen ligger i ett hörn av trädgården. Vindskyddet gör det extra avskilt och skyddat.
Bygg en svängd altan
Tidsåtgång: Räkna med en veckas jobb.
Bygg en svängd altan
Både människor och hundar trivs på den rundade altanen som ligger på en läskyddad plats i trädgården.

Det här är altanernas Rolls Royce och är underlag för lata sommarkvällar och avundsjuka blickar från grannarna. Altanen på bilden mäter cirka 5,9×4,6 meter och ritningen är gjord efter dessa mått. Det finns dock inga längdangivelser utsatta för varje del, eftersom redan små förändringar av den svängda linjen påverkar måtten mer än man kan tro. Se ritningen som en principskiss, där du anpassar altanen efter utrymme. Den lite komplicerade konstruktionen vid reglarna A/C är för att få till ett extra långt överhäng, som gör att altanen också känns som en brygga.
Det är inte alldeles lätt att böja sargen och samtidigt få fast den. Har du tillgång till en baslåda där man kan böja virket löser det förstås problemet. Har du inte tillgång till en sådan låda, underlättar det att hyvla ner sargbrädan till cirka 20 mm och låta radien vara större än 3 meter. Är virket dessutom genomblött blir det då ganska lätt att böja. Sargen måste göras i flera delar för att räcka till – skarva på en regel.

 

Det här behövs:

Fiberduk
Singel
Sand eller grus
Trädgårdsplattor
Syllpapp
Dimensionshyvlat
virke 45×95 mm:

 • 6 st A
 • 6 st B
 • 4 st C varav en kortare
 • 4 st D
 • 1 st E
 • 1 st F
 • 3 st G

Trallvirke 28×120 mm:

 • J och H

Träskruv
Trallskruv
Vinkelbeslag
Spikplåtar
Balkskor
Beslagsskruv

 

Gör så här:

 1. Gräv bort jorden till ett djup av cirka 100 mm. Lägg ut fiberduk, fyll på med ca 50 mm singel och komprimera. Lägg på 20 mm sand eller grus.

 2. Lägg ut trädgårdsplattor som stödjepunkter. Väg noggrant av med hjälp av en regel och vattenpass så att alla plattor kommer på samma nivå.

 3. Lägg ut till exempel en vattenslang för att markera trädäckets svängda linje.

 4. Lägg ut A enligt skiss- en. Lägg syllpapp mellan reglarna och trädgårdsplattorna.

 5. Fäst B på A med vinkelbeslag. Centrum till centrum – 600 mm. Låt reglarna sticka ut för att senare sågas av. Se punkt 13.

 6. Fäst C med spikplåtar på A. Fäst också en liten C på den bortersta A som du kan fästa H i.

 7. Fäst D med balkskor mot C.

 8. Fäst E med vinkelbeslag mot C.

 9. Montera F med balksko på E. F har ingen bärande funktion, utan är bara till för mothåll till sargen H.

 10. Komplettera med G där det behövs för att undvika att trätrallen hänger ut för långt utan stöd.

 11. Skruva fast alla J. Låt dessa sticka ut lite för långt för att sedan sågas av. Se punkt 13.

 12. Lägg slangen på trädäcket och rita exakt den svängda linje du vill ha.

 13. Såga efter linjen med sticksåg. När du kommer till reglarna B, D, E och F – använd fogsvans.

 14. Fäst sargen H i ena änden med två långa träskruvar. Dra in sargen med exempelvis spännband och skruva fast i nästa regel, spänn mer och skruva i nästa regel och så vidare, tills sargen är på plats.

Av Ingemar Gens Foto Anna Jeppsson Konstruktion och ritning Anders Jeppsson
Scroll to Top