7 saker du behöver veta om du ska bygga en bastu

Trädgård

7 saker du behöver veta om du ska bygga en bastu

Det finns några saker som man bör hålla koll på innan man sätter igång ett bastubygge. Här listar vi dem.

• 12 augusti, 2013

7 saker du behöver veta om du ska bygga en bastu
Bastuhuset ”One+” är ritat av arkitekten Lars Frank Nielsen och säljs monterat och klart, från Add A Room.

1. Bygglovet

Du får uppföra en friggebod på 15 kvm i närhet av bostadshuset utan byggnadslov, men hör efter med byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. Vill du placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Planerar du bygga närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

2. Bastuaggregat

Innan du börjar bygga, bestäm vilken typ av bastuaggregat som ska monteras. Valet av bastuaggregat påverkar utformningen av bastuns lavar.

3. Bastustenar

Bastustenar lagrar värme och förångar vattnet vid badkastningen. Ju större stenmagasin, desto högre luftfuktighet.

4. Elen

Vill du ha belysning i bastun måste den installeras av behörig elinstallatör. Lamporna ska klara bastumiljön.

5. Avloppet

Vill du installera dusch är det miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på avloppsanläggningen.

6. Skorstenen

Ett vedeldat aggregat måste ha skorsten. Installationen kräver skorstensfejarens godkännande. Kontakta alltid kommunen innan du köper skorsten.

7. Säkerheten

Placera gärna en brandvarnare utanför dörren. Vedaggregat kräver brandsäkert material på golvet och på väggen bakom kaminen.

 

Av Ann-Kristin Rönnerbäck
Scroll to Top