Så blir ett rum två

Inredning

Så blir ett rum två

Små barn brukar tycka om att bo tillsammans i ett rum, men ofta vill de ha eget när de blir lite större.  Här är några förslag på hur man kan dela ett rum i två mindre.

• 21 februari, 2013

Tänk på det här

• Det krävs att rummet som ska delas är minst fjorton kvadratmeter för att inte de två rummen ska bli för små.

• Barn klättrar på det mesta och kan hitta på oväntade saker, så var noga med att bygga och förankra stadigt.

Låt ljuset bestämma

När man ska sätta upp en mellanvägg i ett rum är det viktigt att ta hänsyn till hur dagsljuset faller in. Om det bara finns ett fönster måste det få styra bygget. Att låta ett av de två rummen vara fönsterlöst blir sällan eller aldrig bra. Man kan förstås göra ljusinsläpp i mellanväggen så att det rum som blir utan fönster får lite dagsljus ändå,
men det är inte trivsamt i längden. Risken är att det blir en jobbig kompromisslösning som man ändå river efter något år.

Så blir ett rum två
Lösning 1
Passar för hyfsat jämnåriga syskon som gärna leker tillsammans.
Så blir ett rum två
Lösning 2
Passar för barn som verkligen vill ha ett eget utrymme att stänga till om.
Så blir ett rum två
Lösning 3
Passar för syskon som trivs tillsammans, men som vill ha sina saker i fred.

Lösning 1

Bokhylla som vägg
Ett långsmalt rum med fönster i ena änden och ingång i den andra är inte lätt att dela på ett bra sätt. Med en bokhylla som är 1,10–1,30 meter hög kan man göra en enkel avskärmning som skiljer ”mitt” från ”ditt” utan att ta bort ljusflödet till rummets inre delar. I exemplet används två hyllor, vända åt var sitt håll. Hyllan som står mellan sängarnas fotändar kan då bara utnyttjas till hälften. Förvaring är viktigt i ett barnrum. Här finns relativt mycket plats för leksaker och kläder, men inga skrivbord då rummet är tänkt för yngre barn som ju helst leker på golvet. En vägg målad med griffeltavelfärg gör att det ändå finns möjlighet att rita.

Lösning 2

Bygg en mellanvägg
Om rummets enda fönster har en mittpost går det att bygga en vägg utifrån den så att barnen får halva fönstret var. I rutan här intill finns en beskrivning av hur man går till väga. Delningen är inte särskilt märkbar utifrån, utom då det är tänt i det ena rummet och släckt i det andra. Finns det bara en dörr bör man fundera på om det är möjligt att ta upp en till. Alternativet är att låta det ena rummet vara genomgångsrum. Eller ännu lite krångligare, då ingen annan lösning är möjlig: Genom att bygga en ”dörrsluss” kan båda rummen få egen dörr.

Lösning 3

Dela på diagonalen
Kvadratiska rum är knepiga att dela, men en diagonalt placerad vägg eller säng kan ge oväntade möjligheter. Här får barnen var sitt trekantigt utrymme som funkar fint som egen vrå, men inte mycket mer. En våningssäng som står mitt i rummet och kan nås från två håll är en enkel rumsavdelare, som inte kräver ingrepp i tak och golv. Med väggskivor delar man av sängen till två sovalkover vända åt var sitt håll. På skivans utsida kan man fästa hyllor eller knoppar/krokar för förvaring. Vill man att den avdelande sängen ska bli längre för att skilja av rummet ytterligare går det att förlänga den med en bokhylla eller garderob. Allt skruvas samman till ett stadigt paket.

Av Maria Blom
Scroll to Top