Bygga energisnålt och ekologiskt

Konsument

Bygga energisnålt och ekologiskt

Intresset för energisnåla hus och sunda material är stort, men att på egen hand bygga ett lågenergihus av ekologiska material är lättare sagt än gjort. – Det går, men det kräver både intresse och tid, säger arkitekten Maria Block.

• 11 januari, 2013

Marias lathund

Vill du bygga miljövänligt, men inte ekologiskt in i minsta detalj? Då är Marias råd att satsa på det här:
• Stomme i trä och så mycket material som möjligt från växtriket.
• Giftfria material – var försiktigt med fogmassor och fogskum.
• Vattensnåla och energieffektiva vitvaror.
• Effektiv och förnybar energi, som solfångare för varmvatten och viss uppvärmning och solceller för el
(de har sjunkit snabbt i pris de senaste åren).
• Tyst teknik.
• Folksams ”Byggmiljöguide” är en god hjälpreda. Den listar olika material med bedömningen ”rekommenderas”, ”accepteras tills vidare” eller ”rekommenderas ej”.

Bygga energisnålt och ekologiskt
Villa Balaton i Sollentuna är ett aktivhus med sunda material och energieffektiva lösningar. Arkitekt: Maria Block.

Miljötänket har eskalerat både hos privatpersoner och husfabrikanter under de senaste åren. Småhustillverkarna erbjuder allt fler lågenergihus – som passivhus, minienergihus och plusenergihus – men det är svårt att hitta typhusmodeller som dessutom är byggda av ekologiska material. För att avgöra vad som är bra miljöval behöver man antingen ha mycket specialkunskaper eller ta hjälp av en arkitekt som är kunnig i miljöfrågor.
När Maria Block utbildade sig till arkitekt i slutet av 80-talet var hon redan klar över sin inriktning.
– Jag kände att jag måste kunna stå för produkten jag ritar. Att medvetet bygga in giftiga eller på andra sätt bekymmersamma material i ett hus – det vill jag inte, säger hon.
I dag ritar hon enbart energieffektiva hus med ekologiska material och god luft-, ljud- och ljusmiljö. De kallas ibland för aktivhus eller ”Det goda huset” och är i huvudsak byggda av trä, det material som många forskare menar ger minst koldioxidavtryck. Förnybar värme, vattensnåla lösningar, kretslopps-tänk och smart ventilationsteknik är några kännetecken för dessa hus.
– Det ska inte vara mer krävande att bo i ett sådant hus, tvärtom. Jag gillar enkla, robusta lösningar som håller länge och som inte kräver extra underhåll, säger Maria Block.

Energi och kemikalier

Nya bostadshus i södra Sverige får enligt lag inte använda mer än 90 kWh/kvm och år, inklusive uppvärmning, varmvatten och driftel. För ett passivhus är motsvarande gräns 45 kWh/kvm och år. Så låg energiförbrukning uppnår man bara om huset är riktigt lufttätt. Det blir passivhusen tack vare ett vindbromsande skikt av skiv- eller dukmaterial och ett oftast helt tätt plastskikt som stoppar luftläckage och samtidigt fungerar som ångspärr i väggarna. Det vanligaste är att passivhusen isoleras med mineralull.
Men heltät plast och mineralull är inget för ekologiska hus.
– I stället för det täta plastskiktet använder vi ett goretexliknande material som är lufttätt men diffusionsöppet, det vill säga vattenmolekylerna kan röra sig något fram och tillbaka. Mineralullen byter vi ut mot träfiber- eller cellulosaisolering. Den buffrar fukt och är värmetrög vilket gör aktivhusens inomhusklimat behagligt, förklarar Maria Block.
Andra material som hon väljer bort av ekologiska skäl är fogskum, tvåkomponentslim, mjukgörare såsom ftalater, cellplast och oljor med flyktiga lösningsmedel. Fäst- och fogmassor, där de är nödvändiga, väljs med stor noggrannhet.
Det är inte utan att man undrar vad som blir kvar att bygga med…
– Det tas hela tiden fram nya bra material, men man behöver kolla upp dem ur ekologisk synvinkel. Man behöver mycket kunskap för att kunna göra en bedömning av hur hälso- eller miljöfarligt det kemiska innehållet i ett material är, konstaterar Maria Block.
För en vanlig hemmafixare är det tyvärr inte alldeles lätt att ta reda på vad olika material innehåller. Arkitekter har tillgång till stora databaser med information, men vi andra är hänvisade till produkternas innehållsdeklarationer.
Maria Block berättar att många arkitekter som hon träffar gärna skulle vilja rita ekologiska hus, men så länge beställarna inte efterfrågar det har de ingen möjlighet att lägga tid på att hitta alternativa, ekologiska material och tekniker.
Lite ironiskt då, att det är arkitekterna som har tillgången till databaserna med kunskapen som behövs för att skapa den efterfrågan.

Lönar sig i längden

Att beräkna byggkostnader är alltid svårt. De beror både på standard och läge. Men om man jämför ett aktivhus med ett konventionellt hus kan man räkna med att det kostar 5–10 procent mer att bygga. De aktivhus som Maria Block ritar kostar ca 30 000 kr/kvm (för bruttoyta, inklusive moms). Då får man ett ekologiskt och driftsnålt boende med väl valda material, god standard, förnybar energi och särskilt energieffektiva fönster och dörrar. På vissa takytor kan det bli växttak eller solceller.
– Om husägaren kan räkna hem extrakostnaden inom loppet av tio år, då verkar det upplevas som en acceptabel nivå. De ekologiska hus som jag ritar kan klara det tidsperspektivet.
Trots svårtillgänglig kunskap och en högre kostnad ser Maria Block positivt på det ekologiska byggandets framtid.
– Många byggföretag tänker på vilken miljöpåverkan produkten har och eftersom medvetenheten finns hos gemene man så kommer det säkert att hända mycket framöver.
Men skulle hon verkligen råda någon att bygga ett ekologiskt lågenergihus på egen hand?
– Ja, om man har extra tid, stort intresse och kanske kan ta råd av en arkitekt och hjälp av en hustillverkare som redan löst vissa problem. Då är det en spännande process där man kan påverka det mesta!  

Av Sara Hellström Foto Maria Block
Scroll to Top