Värmepumpar – för alla hus

Konsument

Värmepumpar – för alla hus

Med en värmepump kan du sänka din energikostnad. Men vilken typ är bäst i just ditt hus? Vi guidar till rätt val.

• 5 december, 2012

Värmepumpar – för alla hus
Bergvärme. Tar sin energi från lagrad solvärme i berget.
Värmepumpar – för alla hus
Ytjordvärme. Tar sin energi från värme som lagras i marken.
Värmepumpar – för alla hus
Luft–luftvärme. Tar sin energi i utomhusluften och fördelar den inomhus via en fläkt.
Värmepumpar – för alla hus
Luft–vattenvärme. Tar sin energi från utomhusluften och levererar värmen direkt till det vattenburna systemet inomhus.
Värmepumpar – för alla hus
Frånluftsvärme. Tar sin energi från ventilationsluft inomhus kopplad till mekanisk ventilation.
Värmepumpar – för alla hus
Sjövärme. Hämtar sin energi från vatten.

Ditt hus är avgörande för vilken typ av värmepump du ska välja. Avgörande faktorer är om du har direktverkande el eller vattenburna element, vilken total årsförbrukning av energi du har, hur den invändiga planlösningen ser ut och vilka förhållanden som råder utvändigt. Inte minst spelar både engångskostnader och långsiktiga besparingar roll.
I dag finns sex alternativ på marknaden med varierande användningsområde, effektivitet och resultat. Luft–luftvärmepumpen är den enda som fungerar i hus med direktverkande el. Det är också den enda som inte producerar varmvatten. De övriga fungerar alla för vattenburna element och minskar förbrukningen av både värme och vatten. Vidare finns frånluftsvärmepumpen, som bara kan användas i hus med mekanisk ventilation, och luft–vattenvärmepumpen.
Värmepumpen för berg-, sjö- och ytjordvärme är en och samma typ, vilket också gör att de alla ger samma energibesparing och att utbudet är stort. Det som skiljer är installationskostnader och krav på vitt skilda förutsättningar för installationen.
Informera dig alltid före köp. Välj produkter med lång garantitid, sök information om reklamationer och vanliga problem via försäkringsbolag och Energimyndighetens hemsida. Var noga med val av installatör. Anlitar du en ickebehörig installatör och ett icke certifierat företag för t ex luft–luftvärmepump så begår du ett lagbrott. Kontrollera om du behöver göra en anmälan för installationen.

Bergvärme

Tar sin energi från lagrad solvärme i berget. Borrhålets djup står i proportion till hushållets energiförbrukning. Påverkan runt borrhålet blir obetydlig. Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Energibesparing
: Minskar 70 procent av både vatten- och värmeförbrukning.
Pris:
Ca 140 000 kr*
Livslängd:
20–25 år (borrhålet håller längre)
Passar:
Den som har hög energiförbrukning. Den som har en tomt och ett läge där ett borrhål ner till berg är möjligt på 80–200 meters djup. Den som inte vill göra stor åverkan på sin tomt. Den som är beredd att ta hög installationskostnad mot hög energibesparing. För den som har ett vattenburet system.

Ytjordvärme

Tar sin energi från värme som lagras i marken. En slinga av 400–600 meter plastslang läggs ut ca 1–1,5 meter ner i jorden. Marken kan inte bebyggas eller täckas med annat än odlingar eftersom solen måste komma åt marken. Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Energibesparing
: 70 procent av både vatten- och värmeförbrukning.
Pris:
Ca 120 000–140 000 kr*
Livslängd:
20–25 år
Passar: Den som har hög energiförbrukning. Den som inte vill/kan borra. Den som har stora ytor/åkermark så att slangsystemet får plats på mark som inte får täckas. Gärna för jordar med hög vattenhalt eftersom störst mängd energi kan utvinnas där.

Luft–luftvärme

Tar sin energi i utomhusluften och fördelar den inomhus via en fläkt. Den enda värmepump som fungerar för hus med direktverkande el. Kan också användas som kylaggregat. De allra flesta luft–luftvärmepumpar som tillverkas är till för att kyla och räcker inte för våra kalla förhållanden vintertid här i Sverige. Informera dig noggrant före köp. Kräver certifierad installatör.
Energibesparing: Ca 30–50 procent, enbart värme, inte varmvatten, beroende på husets utformning.
Pris:
Ca 20 000 kr **
Livslängd:
10–12 år
Passar:
Den som har direktverkande el. Den som har en öppen lösning, då det ger bäst effekt. Den som vill ha ett billigt komplement till eluppvärmning. Fläktljud både inomhus och utomhus kräver placering så att den inte stör dig eller grannarna. El måste finnas kvar som energikälla.

Luft–vattenvärme

Tar sin energi från utomhusluften och levererar värmen direkt till det vattenburna systemet inomhus.
Energibesparing:
Ca 60 procent av både vatten- och värmeförbrukning.
Pris:
Ca 110 000 kr
Livslängd:
15–18 år
Passar:
Den som inte vill/kan borra eller gräva. Den som inte vill göra åverkan på tomten. Den som vill ha en billigare investeringskostnad men med högre driftskostnad. Enklare att installera.Fläktljud på utsidan. Placera den så att den inte stör vare sig dig eller grannarna.

Frånluftsvärme

Tar sin energi från ventilationsluft inomhus kopplad till mekanisk ventilation. För att kunna använda den här typen av värmepump krävs mekanisk ventilation, vilket även går att montera in i äldre hus.
Energibesparing:
Ca 40–60 procent av både vatten- och värmeförbrukning, beroende på husets storlek
eftersom den begränsas av den luft som finns att tillgå.
Pris:
Ca 60 000–90 000 kr
Livslängd:
15–18 år
Passar:
Den som har mekanisk ventilation, vilket finns framför allt i villor byggda från 1980 och framåt. Den som inte kan/vill borra eller gräva. Den som inte vill göra åverkan på tomten. Den som vill ha en billigare investeringskostnad men med högre driftskostnad. Enklare att installera.

Sjövärme

Hämtar sin energi från vatten. Slingorna motsvarar en ytjordsvärmepump men ligger lite tätare. Det är viktigt med bra anslutning från sjön upp i marken, särskilt för att inte skadas vid islossning. Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Energibestparing:
70 procent av både vatten- och värmeförbrukning.
Pris:
Kräver specificering av läge/omfattning för exakt pris.
Livslängd: 20–25 år
Passar: Den som har hög energiförbrukning och äger en sjötomt vid vatten som inte fryser. Något billigare än bergvärme, särskilt om du har så hög energiförbrukning att det annars skulle kräva flera borrhål. Relativt ovanligt alternativ.

* Beräknat på en villa med förbrukning av 20 000 kilowattimmar/år. Källa: SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.
** Billigare modeller kan vara tecken på att de inte klarar kalla förhållanden.

AV Anna-Klara Fresk Aspegren Illustrationer IVT Värmepumpar
Scroll to Top