Så underhåller du ditt fritidshus

Fixa

Så underhåller du ditt fritidshus

Känns stugsemestern som ett enda långt arbetsläger? Ta för vana att fixa lite men ofta så slipper du de stora renoveringarna.

• 29 juni, 2012

Så underhåller du ditt fritidshus
Ta för vana att fixa lite men ofta i fritidshuset.

Taket

De flesta i branschen menar att en normal livslängd för ett tak med tegelpannor är cirka 30 år. Tegelpannorna kan hålla det dubbla men då löper underlaget stor risk att bli skört och skadat. Köldsprickor eller otäthet på grund av att pannorna förflyttats av kraftig blåst är några vanliga skador. Byt ut enstaka pannor om det inte är dags att byta alla. Rensa bort löv och fågelbon under nedersta raden pannor. Plåttak bör målas om efter 12-15 år. Takpapp bör underhållas vart tionde år.

 

Vindskivorna

Vindskivorna längst upp på gaveln ska skydda taket mot att regn, snö och skräp kommer in. De har en viktig uppgift och är mycket utsatta. Eftersom de flesta är gjorda av trä måste du underhålla dem regelbundet.
Kolla dem varje år och underhåll och måla om dem ungefär vart fjärde år. Ett alternativ kan vara vindskivor av plåt som inte kräver samma underhåll.

 

Hängrännorna och stuprören

Rensa regelbundet, gärna två gånger om året men i vilket fall under senhösten när träden hunnit fälla sina löv och du kan rensa rent innan vintern. Kontrollera att fallet är som det ska, att det inte läcker någonstans och att vattnet inte blir stående. Rostskyddsbehandla vid behov. Måla om efter 10–15 år.

 

Dräneringen

Att fuktskydda sitt fritidshus är en hel vetenskap och beror alldeles på vilken typ av grund huset står på. Se över innerväggar så att de inte visar fuktfläckar, var uppmärksam på mögellukt. I dag räknar man med att en dränering håller i 25 till 30 år, men fritidshus kan vara extra utsatta eftersom de ofta är ombyggda och tillbyggda i flera omgångar och kanske också placerade på utsatta platser. Var uppmärksam på avrinning kring huset och om vattenpölar blir stående.

 

Skorstenen

Kontrollera utvändigt en gång per år, gärna efter vintern. Viktigast är att det är tätt kring skorstenen. Laga trasiga fogar. Se till att plåten mellan tak och skorsten är hel och inte är rostangripen. Rensa ur eventuella fågelbon och annats skräp som kan ha fallit ner. Statens Räddningsverk bestämmer hur ofta du bör sota din skorsten och det beror helt på hur mycket du använder spisen. Vid trivselanvändning, som är vanlig i fritidshus, gäller vart tredje år.

 

Fönstren

Kitta, skrapa, rostskyddsbehandla och måla dina träfönster med jämna mellanrum. Var vaksam på sprickor
i färgen. Första ommålningen bör ske efter cirka tio år, därefter vart sjunde, enligt flera forskningsrapporter.
Men ofta behövs det inte med så täta intervall, särskilt inte om du underhåller dem regelbundet.
Se över och kitta ungefär vart femte år. Du bör också kolla glasrutorna vid din husesyn så att de inte spruckit
eller gått sönder.

 

Fasaden

Generella råd för underhåll av fasad är svåra att ge. Allt beror på vilken färg huset är målat med och hur utsatt och underhållet huset är. Färgvalet avgör täthet på underhåll, men översyn och åtgärder som tvättning, skrapning, bättring och ommålning ingår i kronologisk ordning för nästan alla typer av färg. Sikta på ommålning på välgjort underarbete ungefär vart sjunde till tionde år. Tegelfasader är i princip underhållsfria, sånär som på att fogarna kan behöva fyllas i. Vart femtonde år kan man behöva tvätta av fasaden. Putsade fasader målas om efter 12 till 15 år.

 

Grundmuren

Sättningar, fukt och kyla är tre faror för en grundmur. Titta till grunden extra noga om du byggt till eller byggt om ditt hus så att inte marken rubbats och sprickor uppstått. Ta också bort träd och buskar som står för nära grunden och kan bli en skaderisk. Räkna med att måla om putsen på grundsockeln vart tionde år.

 

Uteplatsen och trätrappan

Rengör noga och olja in din träaltan och utomhustrappa en gång om året så håller de sig fina länge. Slarva inte med rengöringen för då kan mikroorganismer få fäste och växa till sig trots träoljan. Det räcker fint med skurborste och såpa – en högtryckstvätt kan skada träet mer än göra nytta.

 

Skadedjuren

Täta, städa och ta till redskap för att slippa skadedjur. Ultraljudsprodukter som ska avskräcka djur blir allt vanligare. Fällor är en klassisk metod, men då har djuren ofta redan kommit in. Att täta sprickor och att städa undan godsaker som kan locka in djuren är också en god, beprövad metod. Myror gillar fukt så se till att hålla grunden torr.

Av Anna-Klara Fresk Aspegren Foto Per Magnus Persson/Johnér
Scroll to Top