Så går det till att flytta hus

Konsument

Så går det till att flytta hus

För nära en stor väg, för långt bort från skola och centrum eller så har man helt enkelt hittat drömtomten. Det finns många skäl att göra som snigeln – ta med sig huset dit man vill bo.

• 21 juni, 2010

Så går det till att flytta hus
Det krävs specialfordon och assistans av vägtransportledare för att flytta hus. Foto: Österbergs Entreprenad.

De flesta som hittar ett hus är nöjda med det och blir kvar där. Dyker något bättre upp flyttar man kanske. Men ibland finns det skäl att helt sonika ta med sig huset till en ny plats. Det kan vara en byggnad som är rivningshotad för att stadsplanen ändras, ett trevligt hus som ligger fel eller kanske ett torp man kommit över billigt och vill placera på drömtomten. Familjen Wiklund på sid xx valde att själva demontera sitt hus i mindre bitar och frakta det på långtradare nästan 100 mil för att sedan bygga upp det igen. Det vanligaste är dock att transportera hela hus och då betydligt kortare sträckor.

– Vi flyttar uteslutande hela hus, säger Jan Österberg på Österbergs Entreprenad i Nygård, utanför Lilla Edet.

När hela hus flyttas rör det sig oftast högst om några mil. Ibland kan flytten vara mycket kort, kanske bara till ett bättre läge på tomten. Sträckan är inte så avgörande för priset, det stora jobbet är att få in bärande balkar under huset. Enklast är det om huset har källare eller torpargrund. Om huset står på bottenplatta går det att få med den också, men det är en mer komplicerad och därmed dyrare operation. Alla sorters hus kan flyttas, enligt Jan Österberg.

– Trä, puts eller fasadsten spelar ingen roll. Murstock, spis och allt bohag kan stå kvar, däremot måste man ta bort entrétrappa och givetvis kapa alla ingående rör och elledningar.För husägaren gäller det att söka rivningstillstånd för att avlägsna huset och bygglov för den nya placeringen. Även transporten kräver tillstånd och det ombesörjs i allmänhet av entreprenören. Eftersom det rör sig om specialfordon måste så kallad vägtransportledare eskortera den stora och tunga lasten. Viadukter, starkströmsledningar och trånga alléer är sådant som kan göra en omväg nödvändig eller i värsta fall flytten omöjlig.

Om jag vill flytta min tvåplansvilla på 120 kvadratmeter omkring 2 mil – vad kostar det?

– Ingen flytt är den andra lik, men någonstans runt 400 000 kronor med moms, beroende på markförhållanden. Till det kommer kostnader för arbetet med den nya grunden, säger Jan Österberg.

Hus som monteras ner helt är i allmänhet byggda i timringsteknik. Sådana flyttar handlar ofta om gamla och kulturhistoriskt värdefulla hus som av någon anledning inte kan stå kvar på sin plats. Arbetet är tidskrävande och kräver stor noggrannhet. Kontakta länsantikvarien innan planerna sätts i verket. Om man lejer ut jobbet kan man räkna med att priset landar på ungefär detsamma som att bygga ett nytt hus med samma yta. Alternativet är att ha gott om tid och göra jobbet själv eller tillsammans med vänner och släktingar. Flyttning av hus omfattas nämligen inte av rot-avdraget.

 

Läs mer om att flytta timmerhus i "Flyttning av gamla hus", av Göran Gudmundsson, Byggförlaget.

Av Madeleine Appelgren
Scroll to Top